Wij leveren ook in Belgie
Wij verzenden het gereedschap ook buiten Nederland
Info Atex

Veiligheidsvoorschriften bepalen veelal het gebruik van vonkarm gereedschap in het productieproces  Vooral plaatsen waar explosieve mengsels kunnen heersen is het gebruik van dit gereedschap voorgeschreven. Doormiddel van informatie en afbeeldingen proberen  wij u wegwijs te maken in het uitgebreide vonkvrijgereedschap assortiment waarvan een groot gedeelte direct  uitvoorraad leverbaar is en daarmee behoren wij tot de grotere leveranciers van vonkvrijgereedschap.

 Betreft: Explosiegevaar! ATEX 95 en ATEX 137 per 1 Juli 2003 wettelijk verplicht !!!!

Geachte relaties

Naar aanleiding van de wetwijziging op het gebied van explosieveiligheid is nalevering van ATEX 95
en ATEX 137 per 1 Juli 2003 wettelijk verplicht. Wij willen u informeren over de huidige situatie en wat
dat in de praktijk betekend.

Vaak wordt gedacht dat een ontploffing zich alleen voordoet indien direct vuur aanwezig is. De mogelijkheid van bijvoorbeeld hete oppervlakten, mechanische vonken, statische elektriciteit of
elektrische apparatuur als ontstekingsbron wordt vaak over het hoofd gezien. Om ons tegen deze
gevaren te wapenen, heeft de EU de ATEX richtlijn 94/9/EC  gemaakt, in de volksmond ook wel
ATEX 100 genoemd. Hierin staan alle veiligheids- voorschriften genoemd waaraan alle apparatuur moet worden voldoen, zowel elektrisch alsmede niet- elektrisch, opgesteld in gevaarlijke omgeving binnen de EU. Vrijwillig al vanaf 1994, echter vanaf 1 Julli 2003 zijn de eisen uit deze richtlijn verplicht geworden.

Vanaf 1 Juli 2003 is iedereen die in een omgeving met explosierisico's werkt, wettelijk verplicht om
de ATEX 95 en ATEX 137 regelgeving op te volgen en na te leven. De ATEX 95 is vooral van toepassing
op fabrikanten van systemen en apparaten. De ATEX 137 is vooral ingesteld om de veiligheid te waarborgen van werknemers die in een potentieel explosieve omgeving werken of met potentieel explosieve apparaten werken. Dit houdt in dat men er ten allen tijde voor zorgt moet dragen dat het
gevaar op explosies uitgesloten moet worden. Bedrijven moeten aantonen dat zij de mogelijke risico's hebben onderzocht en middels een explosieveiligheidsdocument dat aantoonbaar maken. Hierin
leggen zij de mogelijke risico's vast en geven aan welke maatregelen genomen zijn om deze risico's te beperken.

Vonkvrij gereedschap!

Potentieel explosieve omgeving in verschillende soorten van de industrie  waar vonkvrijgereedschap gebruikt wordt.:

 • Productie,verwerking, overslag of transport van benzine.

 • LPG,

 • Olie,- en smeermiddelen,

 • Textiel,

 • Meel,

 • Oplosmiddelen,

 • Graan,

 • Melkpoeder,

 • Suiker,

 • Zaagsel,

 • Kunstmest,

 • Plastic, .....

Materiaal en keuringen.

Onze gereedschappen zijn getest en hebben de TÜV en V.P.A. keur. Vonkvrije gereedschappen zijn vervaardig  uit de legeringen Aluminum-Brons of Berylilium-Koper. Ons Vonkvrij-assortiment is samengesteld vanuit de wensen van de gebruiker en omvat  ca. 3500  verschillende gereedschappen.

De nieuwe EU-richtlijn 94/9/EG, ofwel ATEX 95 (ATEX = ATmosphères EXplosives)